Wzgórze Toskanii ***

ul. Poznańska 35
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
tel./fax + 48 61 814 25 41

Restauracja tel. + 48 609 41 63 20
Hotel tel. +48 61 652 52 26 do 29
GSM + 48 609 41 63 20

biuro@wzgorzetoskanii.pl
wzgorzetoskanii.pl